Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 74

Umjereno zagađen

PM10: 24
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
20.08.2019 - 13h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 94

Umjereno zagađen

PM2,5: 24
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
20.08.2019 - 13h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 4

Dobar

PM10: 1
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
20.08.2019 - 13h

Tuzla

PM2,5: Monitor u kvaru.
20.08.2019 - 13h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 68

Umjereno zagađen

PM10: 18
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
20.08.2019 - 13h

Banovići

Indeks kvaliteta zraka: 13

Dobar

PM2,5: Monitor u kvaru.
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
05.07.2019 - 10h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 180

Nezdrav

PM10: 120
Upozorenje: Moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.
Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti: plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani. trebali bi izbjegavati i svi ostali.
20.08.2019 - 13h

Kvar na serveru FHMZ!

Kakanj

PM10: Monitor u kvaru.
20.08.2019 - 13h

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Živinice

PM2,5: Monitor u kvaru.
20.08.2019 - 13h
Prijedor

Nema podataka!

Ugljevik

Nema podataka!

Brod

Nema podataka!