Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 85

Umjereno zagađen

PM10: 29
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
20.03.2019 - 10h

Lukavac

PM2,5: Monitor u kvaru.
20.03.2019 - 10h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 55

Umjereno zagađen

PM10: 16
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
20.03.2019 - 10h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 62

Umjereno zagađen

PM2,5: 20
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
20.03.2019 - 10h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 104

Nezdrav za osjetljive grupe

PM10: 48
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
20.03.2019 - 10h

Banovići

PM2,5: Monitor u kvaru.
20.03.2019 - 07h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 85

Umjereno zagađen

PM10: 29
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
20.03.2019 - 10h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 81

Umjereno zagađen

PM2,5: 29
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
20.03.2019 - 10h

Kakanj

PM10: Monitor u kvaru.
20.03.2019 - 10h

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Živinice

PM2,5: Monitor u kvaru.
20.03.2019 - 10h
Prijedor

Nema podataka!

Ugljevik

Nema podataka!

Brod

Nema podataka!