Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 85

Umjereno zagađen

PM10: 55
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
24.02.2018 - 22h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 89

Umjereno zagađen

PM2,5: 33
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
24.02.2018 - 22h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 17

Dobar

PM10: 5
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
24.02.2018 - 22h

Ugljevik

Stanica u kvaru

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 98

Umjereno zagađen

PM2,5: 33
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
24.02.2018 - 22h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 70

Umjereno zagađen

PM10: 35
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
24.02.2018 - 22h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 101

Nezdrav za osjetljive grupe

PM10: 66
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
24.02.2018 - 22h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 50

Dobar

PM2,5: 19
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
24.02.2018 - 21h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 57

Umjereno zagađen

PM10: 25
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
24.02.2018 - 22h

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 132

Nezdrav za osjetljive grupe

PM2,5: 33
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
24.02.2018 - 22h

Brod

Stanica u kvaru

Kalesija

PM2,5: Monitor u kvaru.
24.02.2018 - 22h