Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 87

Umjereno zagađen

PM10: 48
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
22.09.2018 - 10h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 142

Nezdrav za osjetljive grupe

PM2,5: 54
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
22.09.2018 - 10h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 25

Dobar

PM10: 11
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
22.09.2018 - 10h

Ugljevik

Stanica u kvaru

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 101

Nezdrav za osjetljive grupe

PM2,5: 38
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
22.09.2018 - 10h

Stanica u kvaru.

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 77

Umjereno zagađen

PM10: 44
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
22.09.2018 - 10h

Kvar na serveru FHMZ!

Kvar na serveru FHMZ!

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 104

Nezdrav za osjetljive grupe

PM2,5: 33
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
22.09.2018 - 10h

Brod

Stanica u kvaru

Teočak

PM2,5: Monitor u kvaru.
19.09.2018 - 09h