Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 60

Umjereno zagađen

PM10: 23
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
18.11.2018 - 00h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 68

Umjereno zagađen

PM2,5: 23
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
18.11.2018 - 00h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 21

Dobar

PM10: 9
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
18.11.2018 - 00h

Ugljevik

Stanica u kvaru

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 25

Dobar

PM2,5: 0
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
18.11.2018 - 00h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 74

Umjereno zagađen

PM10: 31
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
18.11.2018 - 00h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 106

Nezdrav za osjetljive grupe

PM10: 70
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
18.11.2018 - 00h

Kvar na serveru FHMZ!

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 64

Umjereno zagađen

PM10: 32
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
18.11.2018 - 00h

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Živinice

PM2,5: Monitor u kvaru.
18.11.2018 - 00h

Brod

Stanica u kvaru

Teočak

Indeks kvaliteta zraka: 57

Umjereno zagađen

PM2,5: 22
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
18.11.2018 - 00h