Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 89

Umjereno zagađen

PM10: 26
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
22.07.2019 - 15h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 50

Dobar

PM2,5: 16
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
22.07.2019 - 15h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 13

Dobar

PM10: 1
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
22.07.2019 - 15h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 29

Dobar

PM2,5: 8
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
22.07.2019 - 15h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 79

Umjereno zagađen

PM10: 20
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
22.07.2019 - 15h

Banovići

Indeks kvaliteta zraka: 13

Dobar

PM2,5: Monitor u kvaru.
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
05.07.2019 - 10h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 135

Nezdrav za osjetljive grupe

PM10: 34
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
22.07.2019 - 15h

Kvar na serveru FHMZ!

Kakanj

PM10: Monitor u kvaru.
22.07.2019 - 15h

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Živinice

PM2,5: Monitor u kvaru.
22.07.2019 - 15h
Prijedor

Nema podataka!

Ugljevik

Nema podataka!

Brod

Nema podataka!