Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 87

Umjereno zagađen

PM10: 30
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
17.09.2019 - 04h

Lukavac

PM2,5: Monitor u kvaru.
17.09.2019 - 04h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

PM10: 2
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
17.09.2019 - 04h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 72

Umjereno zagađen

PM2,5: 25
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
17.09.2019 - 04h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 114

Nezdrav za osjetljive grupe

PM10: 42
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
17.09.2019 - 04h

Banovići

Indeks kvaliteta zraka: 13

Dobar

PM2,5: Monitor u kvaru.
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
05.07.2019 - 10h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 106

Nezdrav za osjetljive grupe

PM10: 62
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
17.09.2019 - 04h

Kvar na serveru FHMZ!

Kakanj

PM10: Monitor u kvaru.
17.09.2019 - 04h

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Živinice

PM2,5: Monitor u kvaru.
17.09.2019 - 04h
Prijedor

Nema podataka!

Ugljevik

Nema podataka!

Brod

Nema podataka!