Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 64

Umjereno zagađen

PM10: 34
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
28.05.2018 - 09h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 104

Nezdrav za osjetljive grupe

PM2,5: 42
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
28.05.2018 - 09h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 21

Dobar

PM10: 8
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
28.05.2018 - 09h

Ugljevik

Stanica u kvaru

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 83

Umjereno zagađen

PM2,5: 31
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
28.05.2018 - 09h

Prijedor

Indeks kvaliteta zraka: 29

Dobar

PM2,5: 8
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
26.05.2018 - 21h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 72

Umjereno zagađen

PM10: 45
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
28.05.2018 - 09h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 79

Umjereno zagađen

PM10: 46
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
28.05.2018 - 09h

Kvar na serveru FHMZ!

Kvar na serveru FHMZ!

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 72

Umjereno zagađen

PM2,5: 17
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
28.05.2018 - 09h

Brod

Stanica u kvaru

Teočak

Indeks kvaliteta zraka: 96

Umjereno zagađen

PM2,5: 34
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
28.05.2018 - 09h