Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 137

Nezdrav za osjetljive grupe

PM10: 79
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
20.11.2017 - 01h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 79

Umjereno zagađen

PM25: 28
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
20.11.2017 - 00h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 74

Umjereno zagađen

PM10: 37
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
20.11.2017 - 01h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 122

Nezdrav za osjetljive grupe

PM25: 55
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
20.11.2017 - 01h

Prijedor

Indeks kvaliteta zraka: 129

Nezdrav za osjetljive grupe

PM25: 47
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
20.11.2017 - 00h

Brod

Indeks kvaliteta zraka: 100

Umjereno zagađen

PM10: 66
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
20.11.2017 - 01h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 72

Umjereno zagađen

PM10: 37
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
20.11.2017 - 01h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 145

Nezdrav za osjetljive grupe

PM10: 90
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
20.11.2017 - 01h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: PM2,5 monitor u kvaru.

20.11.2017 - 01h

Ugljevik

Indeks kvaliteta zraka: 70

Umjereno zagađen

PM10: 33
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
20.11.2017 - 01h

Gradačac

PM25: Monitor u kvaru.
20.11.2017 - 00h

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 150

Nezdrav za osjetljive grupe

PM25: 56
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
20.11.2017 - 01h