Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 38

Dobar

PM10: 29
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
11.12.2017 - 15h

Lukavac

PM25: Monitor u kvaru.
11.12.2017 - 15h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 13

Dobar

PM10: 5
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
11.12.2017 - 15h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 55

Umjereno zagađen

PM10: 33
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
11.12.2017 - 15h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 4

Dobar

PM25: 0
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
11.12.2017 - 15h

Prijedor

Indeks kvaliteta zraka: 17

Dobar

PM25: 5
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
11.12.2017 - 15h

Brod

PM10: Monitor u kvaru.
11.12.2017 - 15h

Kalesija

PM25: Monitor u kvaru.
11.12.2017 - 15h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 42

Dobar

PM10: 19
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući. 11.12.2017 - 15h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 50

Dobar

PM25: 21
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
11.12.2017 - 15h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 13

Dobar

PM10: 5
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
11.12.2017 - 15h

Ugljevik

Stanica u kvaru

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 68

Umjereno zagađen

PM25: 18
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
11.12.2017 - 15h