Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 91

Umjereno zagađen

PM10: 54
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
16.07.2018 - 00h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 29

Dobar

PM2,5: 9
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
16.07.2018 - 00h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

PM10: 4
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
16.07.2018 - 00h

Ugljevik

Stanica u kvaru

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 21

Dobar

PM2,5: 2
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
16.07.2018 - 00h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 74

Umjereno zagađen

PM10: 37
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
16.07.2018 - 00h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 81

Umjereno zagađen

PM10: 41
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
16.07.2018 - 00h

Kvar na serveru FHMZ!

Kvar na serveru FHMZ!

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 72

Umjereno zagađen

PM2,5: 21
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
16.07.2018 - 00h

Brod

Stanica u kvaru

Teočak

PM2,5: Monitor u kvaru.
16.07.2018 - 00h