You are here

Goražde - kvalitet zraka u 2017. godini

Srednja godišnja vrijednost PM10 (granična vrijednost je 40 mcg/m3)

Broj dana u godini sa srednjim dnevnim vrijednostima PM10 većim od 50 mcg/m3 (dozvoljeno 35)