You are here

Kvalitet zraka u Tuzli u posljednja 24h

Stanica SO2 PM25 Indeks kvaliteta zraka
Skver 15.10.2019 - 19h 26 80 154
Nezdrav
Bukinje 15.10.2019 - 19h 0 0 0
BKC 15.10.2019 - 19h 48 0 0
Skver 15.10.2019 - 17h 28 77 116
Nezdrav za osjetljive grupe
BKC 15.10.2019 - 17h 119 0 0
Bukinje 15.10.2019 - 17h 0 0 0
Skver 15.10.2019 - 16h 28 6 33
Dobar
BKC 15.10.2019 - 16h 56 0 0
Bukinje 15.10.2019 - 16h 0 0 0
Skver 15.10.2019 - 15h 32 0 38
Dobar
Bukinje 15.10.2019 - 15h 0 0 0
BKC 15.10.2019 - 15h 32 0 0
Skver 15.10.2019 - 14h 52 19 66
Umjereno zagađen
Bukinje 15.10.2019 - 14h 0 0 0
BKC 15.10.2019 - 14h 44 0 0
Skver 15.10.2019 - 13h 53 4 64
Umjereno zagađen
Bukinje 15.10.2019 - 13h 0 0 0
BKC 15.10.2019 - 13h 60 0 0
Skver 15.10.2019 - 12h 80 20 94
Umjereno zagađen
Bukinje 15.10.2019 - 12h 0 0 0
BKC 15.10.2019 - 12h 103 0 0
Skver 15.10.2019 - 11h 66 18 124
Nezdrav za osjetljive grupe
Bukinje 15.10.2019 - 11h 0 0 0
BKC 15.10.2019 - 11h 65 0 0
Skver 15.10.2019 - 10h 62 96 159
Nezdrav
Bukinje 15.10.2019 - 10h 0 0 0
BKC 15.10.2019 - 10h 34 0 0
Skver 15.10.2019 - 09h 55 56 135
Nezdrav za osjetljive grupe
Bukinje 15.10.2019 - 09h 0 0 0
BKC 15.10.2019 - 09h 29 0 0
Skver 15.10.2019 - 08h 19 55 114
Nezdrav za osjetljive grupe
Bukinje 15.10.2019 - 08h 0 0 0
BKC 15.10.2019 - 08h 25 0 0
Skver 15.10.2019 - 07h 12 36 85
Umjereno zagađen
Bukinje 15.10.2019 - 07h 0 0 0
BKC 15.10.2019 - 07h 23 0 0
Skver 15.10.2019 - 06h 10 18 68
Umjereno zagađen
Bukinje 15.10.2019 - 06h 0 0 0
BKC 15.10.2019 - 06h 24 0 0
Skver 15.10.2019 - 05h 9 14 72
Umjereno zagađen
BKC 15.10.2019 - 05h 25 0 0
Bukinje 15.10.2019 - 05h 0 0 0
Skver 15.10.2019 - 04h 11 24 89
Umjereno zagađen
BKC 15.10.2019 - 04h 27 0 0
Bukinje 15.10.2019 - 04h 0 0 0
Skver 15.10.2019 - 03h 11 20 101
Nezdrav za osjetljive grupe
Bukinje 15.10.2019 - 03h 0 0 0
BKC 15.10.2019 - 03h 28 0 0
Skver 15.10.2019 - 02h 17 43 140
Nezdrav za osjetljive grupe
Bukinje 15.10.2019 - 02h 0 0 0
BKC 15.10.2019 - 02h 30 0 0
Skver 15.10.2019 - 01h 17 52 153
Nezdrav
Bukinje 15.10.2019 - 01h 0 0 0
BKC 15.10.2019 - 01h 31 0 0
Skver 15.10.2019 - 00h 19 48 157
Nezdrav
Bukinje 15.10.2019 - 00h 0 0 0
BKC 15.10.2019 - 00h 34 0 0
Skver 14.10.2019 - 23h 23 75 168
Nezdrav
Bukinje 14.10.2019 - 23h 0 0 0
BKC 14.10.2019 - 23h 36 0 0
Skver 14.10.2019 - 22h 22 98 174
Nezdrav
BKC 14.10.2019 - 22h 42 0 0
Bukinje 14.10.2019 - 22h 0 0 0