Kvalitet zraka u Tuzli u posljednja 24h

Stanica SO2 PM25 Indeks kvaliteta zraka
BKC 20.08.2019 - 13h 14 0 0
Bukinje 20.08.2019 - 13h 0 0 0
Bukinje 20.08.2019 - 12h 0 0 0
BKC 20.08.2019 - 12h 69 0 0
Skver 20.08.2019 - 11h 22 44 101
Nezdrav za osjetljive grupe
Bukinje 20.08.2019 - 11h 0 0 0
BKC 20.08.2019 - 11h 140 0 0
Skver 20.08.2019 - 10h 18 28 85
Umjereno zagađen
BKC 20.08.2019 - 10h 50 0 0
Bukinje 20.08.2019 - 10h 0 0 0
Skver 20.08.2019 - 09h 20 35 85
Umjereno zagađen
BKC 20.08.2019 - 09h 42 0 0
Bukinje 20.08.2019 - 09h 0 0 0
Skver 20.08.2019 - 08h 17 24 68
Umjereno zagađen
Bukinje 20.08.2019 - 08h 0 0 0
BKC 20.08.2019 - 08h 22 0 0
Skver 20.08.2019 - 07h 12 23 62
Umjereno zagađen
Bukinje 20.08.2019 - 07h 0 0 0
BKC 20.08.2019 - 07h 10 0 0
Skver 20.08.2019 - 06h 13 10 46
Dobar
Bukinje 20.08.2019 - 06h 0 0 0
BKC 20.08.2019 - 06h 10 0 0
Skver 20.08.2019 - 05h 15 10 50
Dobar
BKC 20.08.2019 - 05h 10 0 0
Bukinje 20.08.2019 - 05h 0 0 0
Skver 20.08.2019 - 04h 15 11 55
Umjereno zagađen
Bukinje 20.08.2019 - 04h 0 0 0
BKC 20.08.2019 - 04h 11 0 0
Skver 20.08.2019 - 03h 16 15 60
Umjereno zagađen
BKC 20.08.2019 - 03h 12 0 0
Bukinje 20.08.2019 - 03h 0 0 0
Skver 20.08.2019 - 01h 15 16 62
Umjereno zagađen
Bukinje 20.08.2019 - 01h 0 0 0
BKC 20.08.2019 - 01h 13 0 0
Skver 20.08.2019 - 00h 16 13 64
Umjereno zagađen
BKC 20.08.2019 - 00h 14 0 0
Bukinje 20.08.2019 - 00h 0 0 0
Skver 19.08.2019 - 23h 17 20 74
Umjereno zagađen
Bukinje 19.08.2019 - 23h 0 0 0
BKC 19.08.2019 - 23h 16 0 0
Skver 19.08.2019 - 22h 18 28 83
Umjereno zagađen
Bukinje 19.08.2019 - 22h 0 0 0
BKC 19.08.2019 - 22h 19 0 0
Skver 19.08.2019 - 21h 20 21 81
Umjereno zagađen
Bukinje 19.08.2019 - 21h 0 0 0
BKC 19.08.2019 - 21h 27 0 0
Skver 19.08.2019 - 20h 31 32 91
Umjereno zagađen
BKC 19.08.2019 - 20h 46 0 0
Bukinje 19.08.2019 - 20h 0 0 0
Skver 19.08.2019 - 19h 44 28 87
Umjereno zagađen
Bukinje 19.08.2019 - 19h 0 0 0
BKC 19.08.2019 - 19h 53 0 0
Skver 19.08.2019 - 18h 47 33 91
Umjereno zagađen
Bukinje 19.08.2019 - 18h 0 0 0
BKC 19.08.2019 - 18h 60 0 0
Skver 19.08.2019 - 17h 41 26 87
Umjereno zagađen
Bukinje 19.08.2019 - 17h 0 0 0
BKC 19.08.2019 - 17h 26 0 0
Skver 19.08.2019 - 16h 57 41 94
Umjereno zagađen
Bukinje 19.08.2019 - 16h 0 0 0
BKC 19.08.2019 - 16h 33 0 0
Skver 19.08.2019 - 15h 72 27 74
Umjereno zagađen
Bukinje 19.08.2019 - 15h 0 0 0
BKC 19.08.2019 - 15h 44 0 0