Kvalitet zraka u Ilijašu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 68

Umjereno zagađen

PM10: 21
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
20.08.2019 - 14h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum Indeks kvaliteta zraka Opis
19.08.2019 98
Umjereno zagađen
18.08.2019 89
Umjereno zagađen
17.08.2019 83
Umjereno zagađen
16.08.2019 79
Umjereno zagađen
15.08.2019 79
Umjereno zagađen
14.08.2019 68
Umjereno zagađen
13.08.2019 122
Nezdrav za osjetljive grupe

Stanica Ilijaš - posljednja 24 sata

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar