You are here

Kvalitet zraka u Jajcu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

PM10: 2
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
17.09.2019 - 04h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum Indeks kvaliteta zraka Opis
16.09.2019 21
Dobar
15.09.2019 13
Dobar
14.09.2019 8
Dobar
13.09.2019 8
Dobar
12.09.2019 21
Dobar
11.09.2019 17
Dobar
10.09.2019 17
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar