Kvalitet zraka u Bihaću

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Bihać

Indeks kvaliteta zraka: 17

Dobar

PM10: 7
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.10.2022 - 06h

Stanica Bihać - posljednja 24 sata

POSLJEDNJIH 30 DANA

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datumsort ascending PM10 PM2,5 Indeks kvaliteta zraka Opis
02.10.2022 10 6 25
Dobar
01.10.2022 10 7 29
Dobar
30.09.2022 7 4 17
Dobar
29.09.2022 6 4 17
Dobar
28.09.2022 7 5 21
Dobar
27.09.2022 6 4 17
Dobar
26.09.2022 8 6 25
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar