Kvalitet zraka u Bihaću

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Bihać

Indeks kvaliteta zraka: 50

Dobar

PM10: 24
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
12.04.2024 - 19h

Stanica Bihać - posljednja 24 sata

POSLJEDNJIH 30 DANA

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datumsort ascending PM10 PM2,5 Indeks kvaliteta zraka Opis
11.04.2024 16 10 42
Dobar
10.04.2024 16 7 29
Dobar
09.04.2024 12 6 25
Dobar
08.04.2024 18 10 42
Dobar
07.04.2024 19 13 53
Umjereno zagađen
06.04.2024 10 6 25
Dobar
05.04.2024 10 6 25
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar