Kvalitet zraka u Brodu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Brod

Indeks kvaliteta zraka: 122

Nezdrav za osjetljive grupe

PM10: 88
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
24.08.2017 - 12h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum Indeks kvaliteta zraka PM10 Opis
23.08.2017 68 34
Umjereno zagađen
22.08.2017 66 32
Umjereno zagađen
21.08.2017 66 31
Umjereno zagađen
20.08.2017 96 55
Umjereno zagađen
19.08.2017 94 53
Umjereno zagađen
18.08.2017 83 45
Umjereno zagađen
17.08.2017 85 46
Umjereno zagađen

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar