Kvalitet zraka u Goraždu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 55

Umjereno zagađen

PM25: 19
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
24.06.2017 - 22h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum Indeks kvaliteta zraka Opis
23.06.2017 68
Umjereno zagađen
22.06.2017 60
Umjereno zagađen
21.06.2017 53
Umjereno zagađen
20.06.2017 53
Umjereno zagađen
19.06.2017 33
Dobar
18.06.2017 42
Dobar
17.06.2017 46
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar