You are here

Kvalitet zraka u Hadžićima

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Hadžići

PM10: Monitor u kvaru
29.05.2023 - 03h

Stanica Hadžići - posljednja 24 sata

POSLJEDNJIH 30 DANA

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum PM10 Indeks kvaliteta zraka Opis
28.05.2023 0 0
Dobar
27.05.2023 0 0
Dobar
26.05.2023 0 0
Dobar
25.05.2023 0 0
Dobar
24.05.2023 0 0
Dobar
23.05.2023 0 0
Dobar
22.05.2023 0 0
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar