Kvalitet zraka na Ivan Sedlu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Ivan Sedlo

Indeks kvaliteta zraka: 17

Dobar

PM10: 6
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
23.02.2024 - 23h

Stanica Ivan Sedlo - posljednja 24 sata

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datumsort descending PM10 Indeks kvaliteta zraka Opis
16.02.2024 14 33
Dobar
17.02.2024 17 42
Dobar
18.02.2024 12 29
Dobar
19.02.2024 15 38
Dobar
20.02.2024 12 29
Dobar
21.02.2024 12 29
Dobar
22.02.2024 9 21
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar