Kvalitet zraka u Jajcu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 21

Dobar

PM10: 8
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
28.05.2018 - 09h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum Indeks kvaliteta zraka Opis
27.05.2018 13
Dobar
26.05.2018 13
Dobar
21.05.2018 17
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar