You are here

Kvalitet zraka u Jajcu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 66

Umjereno zagađen

PM10: 16
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
23.10.2020 - 11h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum Indeks kvaliteta zraka Opis
22.10.2020 109
Nezdrav za osjetljive grupe
21.10.2020 89
Umjereno zagađen
20.10.2020 100
Umjereno zagađen
19.10.2020 83
Umjereno zagađen
17.10.2020 42
Dobar
16.10.2020 33
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar