You are here

Kvalitet zraka u Jajcu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 0

PM10: 0
20.11.2019 - 17h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum Indeks kvaliteta zraka Opis
19.11.2019 0
Dobar
18.11.2019 0
Dobar
17.11.2019 0
Dobar
16.11.2019 0
Dobar
15.11.2019 0
Dobar
14.11.2019 0
Dobar
13.11.2019 0
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar