Prosječne vrijednosti polutanata u zraku izmjerene jučer

21.07.2019
Grad Stanica PM10 PM25* SO2 NO2 Indeks kvaliteta zrakasort ascending Opis
Ilijaš Ilijaš 44 40 23 12 111
Nezdrav za osjetljive grupe
Lukavac Lukavac # 33 48 13 96
Umjereno zagađen
Zenica Centar 36 32 37 9 94
Umjereno zagađen
Tuzla Skver # 32 19 # 94
Umjereno zagađen
Zenica Radakovo 33 30 27 22 89
Umjereno zagađen
Sarajevo Vijećnica 25 23 8 # 74
Umjereno zagađen
Sarajevo Otoka 26 23 18 23 74
Umjereno zagađen
Zenica vranduk 31 22 99 # 72
Umjereno zagađen
Tuzla Bukinje # 22 # 40 72
Umjereno zagađen
Sarajevo Ambasada SAD # 22 # # 72
Umjereno zagađen
Sarajevo Bjelave 20 18 6 8 64
Umjereno zagađen
Ivan Sedlo 16 9 13 # 38
Dobar
Jajce Harmani 5 5 1 4 21
Dobar
Goražde Rasadnik 16 2 # 2 8
Dobar