Prosječne vrijednosti polutanata u zraku izmjerene jučer

19.05.2019
Grad Stanica PM10 PM25* SO2 NO2 Indeks kvaliteta zrakasort ascending Opis
Zenica Brist 270 243 31 # 293
Vrlo nezdrav
Jajce Harmani 45 41 2 2 114
Nezdrav za osjetljive grupe
Ilijaš Ilijaš 34 31 8 13 91
Umjereno zagađen
Zenica Centar 24 21 45 9 70
Umjereno zagađen
Sarajevo Otoka 22 20 4 34 68
Umjereno zagađen
Zenica vranduk 25 19 66 # 66
Umjereno zagađen
Lukavac Lukavac # 15 28 17 57
Umjereno zagađen
Tuzla Skver # 14 53 # 55
Umjereno zagađen
Zenica Radakovo 16 14 24 3 55
Umjereno zagađen
Sarajevo Ambasada SAD # 13 # # 53
Umjereno zagađen
Sarajevo Ilidža 12 11 2 25 46
Dobar
Sarajevo Bjelave 10 9 2 18 38
Dobar
Goražde Rasadnik 14 7 8 2 29
Dobar
Ivan Sedlo 8 5 7 # 21
Dobar
Kalesija Kalesija (mobilna) # 3 15 2 13
Dobar