You are here

Prosječne vrijednosti polutanata u zraku izmjerene jučer

28.05.2023
Grad Stanica PM10 PM25* SO2 NO2 Indeks kvaliteta zrakasort ascending Opis
Maglaj Maglaj 16 86 27 # 167
Nezdrav
Zenica Radakovo 36 32 19 21 94
Umjereno zagađen
Zenica vranduk 30 27 42 15 83
Umjereno zagađen
Ivan Sedlo Ivan Sedlo 44 27 20 8 83
Umjereno zagađen
Srebrenik mobilna 20 18 20 17 64
Umjereno zagađen
Zenica Brist 16 14 8 13 55
Umjereno zagađen
Tuzla Skver # 14 92 20 55
Umjereno zagađen
Lukavac Lukavac # 14 9 # 55
Umjereno zagađen
Živinice Živinice # 14 20 17 55
Umjereno zagađen
Tuzla BKC # 12 50 24 50
Dobar
Banjaluka Ambasada SAD 12 11 91 # 46
Dobar
Kakanj Doboj 13 11 27 # 46
Dobar
Sarajevo Ambasada SAD 11 10 1 12 42
Dobar
Jajce Harmani 9 8 17 6 33
Dobar
Goražde Rasadnik 10 7 13 4 29
Dobar
Sarajevo Ilidža 20 # 7 24 0
Dobar