Prosječne vrijednosti polutanata u zraku izmjerene jučer

19.03.2019
Grad Stanica PM10 PM25* SO2 NO2 Indeks kvaliteta zrakasort ascending Opis
Zenica Brist 38 35 62 # 100
Umjereno zagađen
Ilijaš Ilijaš 37 33 17 16 96
Umjereno zagađen
Sarajevo Ambasada SAD # 32 # # 94
Umjereno zagađen
Sarajevo Vijećnica 32 29 23 37 87
Umjereno zagađen
Sarajevo Bjelave 31 28 14 49 85
Umjereno zagađen
Sarajevo Otoka 30 27 25 25 83
Umjereno zagađen
Goražde Rasadnik 40 25 18 8 79
Umjereno zagađen
Sarajevo Ilidža 24 22 36 33 72
Umjereno zagađen
Zenica Centar 22 20 23 11 68
Umjereno zagađen
Zenica Radakovo 22 20 58 2 68
Umjereno zagađen
Tuzla Skver # 17 43 # 62
Umjereno zagađen
Zenica vranduk 9 9 4 # 38
Dobar
Jajce Harmani 7 7 4 6 29
Dobar
Ivan Sedlo 9 6 40 # 25
Dobar
Kalesija Kalesija (mobilna) # 1 29 # 4
Dobar