Prosječne vrijednosti polutanata u zraku izmjerene jučer

23.08.2017
Grad Stanica PM10 PM25* SO2 NO2 Indeks kvaliteta zrakasort ascending Opis
Goražde Rasadnik 62 57 26 7 152
Nezdrav
Zenica Centar 32 19 50 # 66
Umjereno zagađen
Lukavac Lukavac # 19 40 25 66
Umjereno zagađen
Zenica Brist 29 17 13 13 62
Umjereno zagađen
Sarajevo Bjelave 25 15 8 7 57
Umjereno zagađen
Sarajevo Vijećnica 21 13 18 15 53
Umjereno zagađen
Živinice Živinice # 13 23 15 53
Umjereno zagađen
Tuzla Skver # 10 14 12 42
Dobar
Sarajevo Otoka 17 10 9 34 42
Dobar
Tuzla BKC # 9 15 22 38
Dobar
Sarajevo mobilna (Ilidža) 13 8 16 25 33
Dobar
Tuzla Bukinje # 7 11 2 29
Dobar
Kakanj Doboj 9 5 7 6 21
Dobar
Jajce Harmani 6 4 6 # 17
Dobar
Ivan Sedlo 4 2 17 # 8
Dobar
23.08.2017
Grad Stanica PM10 PM25* SO2 NO2 Indeks kvaliteta zrakasort ascending Opis
Goražde Rasadnik 55 49 24 6 135
Nezdrav za osjetljive grupe
Brod Brod 34 20 5 7 68
Umjereno zagađen
Zenica Centar 32 19 50 # 66
Umjereno zagađen
Lukavac Lukavac # 19 40 25 66
Umjereno zagađen
Zenica Brist 29 17 13 13 62
Umjereno zagađen
Sarajevo Bjelave 25 15 8 7 57
Umjereno zagađen
Sarajevo Vijećnica 21 13 18 15 53
Umjereno zagađen
Živinice Živinice # 13 23 15 53
Umjereno zagađen
Sarajevo Otoka 17 10 9 34 42
Dobar
Tuzla Skver # 10 14 12 42
Dobar
Tuzla BKC # 9 15 22 38
Dobar
Sarajevo mobilna (Ilidža) 13 8 16 25 33
Dobar
Tuzla Bukinje # 7 11 2 29
Dobar
Ugljevik Ugljevik 11 6 1 7 25
Dobar
Kakanj Doboj 9 5 7 6 21
Dobar
Jajce Harmani 6 4 6 # 17
Dobar
Ivan Sedlo 4 2 17 # 8
Dobar