Prosječne vrijednosti polutanata u zraku izmjerene jučer

19.08.2019
Grad Stanica PM10 PM25* SO2 NO2 Indeks kvaliteta zrakasort descending Opis
Goražde Rasadnik 16 2 # 4 8
Dobar
Jajce Harmani 3 3 2 5 13
Dobar
Ivan Sedlo 11 6 14 # 25
Dobar
Sarajevo Ambasada SAD # 15 # # 57
Umjereno zagađen
Zenica vranduk 27 17 65 # 62
Umjereno zagađen
Sarajevo Bjelave 22 20 2 14 68
Umjereno zagađen
Sarajevo Otoka 25 23 11 46 74
Umjereno zagađen
Zenica Radakovo 32 29 11 27 87
Umjereno zagađen
Zenica Centar 36 32 30 16 94
Umjereno zagađen
Ilijaš Ilijaš 38 34 17 13 98
Umjereno zagađen
Zenica Tetovo 55 49 110 44 135
Nezdrav za osjetljive grupe