You are here

Prosječne vrijednosti polutanata u zraku izmjerene jučer

14.10.2019
Grad Stanica PM10 PM25* SO2 NO2sort ascending Indeks kvaliteta zraka Opis
Zenica Tetovo 96 86 172 61 167
Nezdrav
Sarajevo Otoka 51 46 12 49 127
Nezdrav za osjetljive grupe
Zenica Radakovo 27 25 37 43 79
Umjereno zagađen
Sarajevo Ilidža 19 17 10 39 62
Umjereno zagađen
Sarajevo Bjelave 44 40 # 30 111
Nezdrav za osjetljive grupe
Sarajevo Vije?nica 24 22 19 27 72
Umjereno zagađen
Lukavac Lukavac # 47 74 23 129
Nezdrav za osjetljive grupe
Ilijaš Ilijaš 55 49 7 20 135
Nezdrav za osjetljive grupe
Jajce Harmani 4 4 # 9 17
Dobar
Goražde Rasadnik 24 5 # 4 21
Dobar
Ivan Sedlo 8 5 13 # 21
Dobar
Zenica Centar 57 52 51 # 142
Nezdrav za osjetljive grupe
Zenica vranduk 78 51 122 # 140
Nezdrav za osjetljive grupe
Tuzla Skver # 51 52 # 140
Nezdrav za osjetljive grupe
Sarajevo Ambasada SAD # 27 # # 83
Umjereno zagađen