You are here

Kvalitet zraka u Kaknju

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Kakanj

PM10: Monitor u kvaru.
20.11.2019 - 12h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Stanica Kakanj - posljednja 24 sata

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar