You are here

Kvalitet zraka u Kalesiji

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Banovići

Indeks kvaliteta zraka: 13

Dobar

PM2,5: Monitor u kvaru.
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
05.07.2019 - 10h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar