Pitanja i odgovori

Kako se izračunava Indeks kvaliteta zraka?

Šta je to i kako se izračunava Indeks kvaliteta zraka kojeg preuzima i mobilna aplikacija "Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine"?