Pregled kvaliteta zraka po gradovima

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 151

Nezdrav

22.10.2017 - 20h

Prijedor

Indeks kvaliteta zraka: 0

22.10.2017 - 20h

Ugljevik

Indeks kvaliteta zraka: 83

Umjereno zagađen

22.10.2017 - 20h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 166

Nezdrav

22.10.2017 - 20h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 127

Nezdrav za osjetljive grupe

11.10.2017 - 11h

Gradačac

Indeks kvaliteta zraka: 89

Umjereno zagađen

22.10.2017 - 20h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 152

Nezdrav

22.10.2017 - 20h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 4

Dobar

22.10.2017 - 20h

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 173

Nezdrav

22.10.2017 - 20h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 180

Nezdrav

22.10.2017 - 20h

Brod

Indeks kvaliteta zraka: 96

Umjereno zagađen

22.10.2017 - 20h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 85

Umjereno zagađen

22.10.2017 - 20h