Pregled kvaliteta zraka po gradovima

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 89

Umjereno zagađen

22.09.2018 - 11h

Prijedor

Indeks kvaliteta zraka: 0

01.07.2018 - 14h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 70

Umjereno zagađen

12.09.2018 - 13h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 122

Nezdrav za osjetljive grupe

22.09.2018 - 11h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

10.03.2018 - 14h

Teočak

Indeks kvaliteta zraka: PM2,5 monitor u kvaru.

19.09.2018 - 09h

Ugljevik

Stanica u kvaru

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 79

Umjereno zagađen

22.09.2018 - 11h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 25

Dobar

22.09.2018 - 11h

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 111

Nezdrav za osjetljive grupe

22.09.2018 - 11h

Brod

Stanica u kvaru

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 151

Nezdrav

22.09.2018 - 11h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 106

Nezdrav za osjetljive grupe

17.04.2018 - 11h