Pregled kvaliteta zraka po gradovima

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 64

Umjereno zagađen

24.06.2017 - 22h

Prijedor

Indeks kvaliteta zraka: 60

Umjereno zagađen

24.06.2017 - 22h

Ugljevik

Indeks kvaliteta zraka: 89

Umjereno zagađen

24.06.2017 - 22h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 127

Nezdrav za osjetljive grupe

24.06.2017 - 22h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 55

Umjereno zagađen

24.06.2017 - 22h

Kalesija

Indeks kvaliteta zraka: 87

Umjereno zagađen

24.06.2017 - 22h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 85

Umjereno zagađen

24.06.2017 - 22h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

24.06.2017 - 22h

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 64

Umjereno zagađen

24.06.2017 - 22h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 124

Nezdrav za osjetljive grupe

24.06.2017 - 22h

Brod

Indeks kvaliteta zraka: 89

Umjereno zagađen

24.06.2017 - 22h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 46

Dobar

24.06.2017 - 22h