Pregled kvaliteta zraka po gradovima

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 38

Dobar

11.12.2017 - 15h

Prijedor

Indeks kvaliteta zraka: 17

Dobar

11.12.2017 - 15h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 55

Umjereno zagađen

11.12.2017 - 15h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 4

Dobar

11.12.2017 - 15h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 50

Dobar

11.12.2017 - 15h

Kalesija

Indeks kvaliteta zraka: PM2,5 monitor u kvaru.

11.12.2017 - 15h

Ugljevik

Stanica u kvaru

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 42

Dobar

11.12.2017 - 15h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 13

Dobar

11.12.2017 - 15h

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 68

Umjereno zagađen

11.12.2017 - 15h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: PM2,5 monitor u kvaru.

11.12.2017 - 15h

Brod

Indeks kvaliteta zraka: 0

11.12.2017 - 15h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 13

Dobar

11.12.2017 - 15h