Pregled kvaliteta zraka po gradovima

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 85

Umjereno zagađen

24.02.2018 - 22h

Prijedor

Indeks kvaliteta zraka: 101

Nezdrav za osjetljive grupe

14.02.2018 - 13h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 70

Umjereno zagađen

24.02.2018 - 22h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 98

Umjereno zagađen

24.02.2018 - 22h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 13

Dobar

24.02.2018 - 22h

Kalesija

Indeks kvaliteta zraka: PM2,5 monitor u kvaru.

24.02.2018 - 22h

Ugljevik

Stanica u kvaru

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 101

Nezdrav za osjetljive grupe

24.02.2018 - 22h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 17

Dobar

24.02.2018 - 22h

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 132

Nezdrav za osjetljive grupe

24.02.2018 - 22h

Brod

Stanica u kvaru

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 89

Umjereno zagađen

24.02.2018 - 22h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 57

Umjereno zagađen

24.02.2018 - 22h