You are here

Pregled kvaliteta zraka po gradovima

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 54

Umjereno zagađen

03.10.2022 - 07h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 87

Umjereno zagađen

21.09.2022 - 13h

Visoko

Indeks kvaliteta zraka: 89

Umjereno zagađen

03.10.2022 - 07h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 38

Dobar

03.10.2022 - 07h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 46

Dobar

03.10.2022 - 07h

Nema podataka!

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 72

Umjereno zagađen

03.10.2022 - 07h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 0

03.10.2022 - 07h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 29

Dobar

03.10.2022 - 07h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 0

03.10.2022 - 07h

Živinice

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 50

Dobar

03.10.2022 - 07h
Brod

Nema podataka!

Ugljevik

Nema podataka!

Kalesija

Indeks kvaliteta zraka: 33

Dobar

03.10.2022 - 07h