Pregled kvaliteta zraka po gradovima

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 66

Umjereno zagađen

18.11.2018 - 01h

Prijedor

Indeks kvaliteta zraka: 0

01.07.2018 - 14h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 79

Umjereno zagađen

18.11.2018 - 01h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 25

Dobar

18.11.2018 - 00h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

10.03.2018 - 14h

Teočak

Indeks kvaliteta zraka: 57

Umjereno zagađen

18.11.2018 - 00h

Ugljevik

Stanica u kvaru

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 109

Nezdrav za osjetljive grupe

18.11.2018 - 01h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 21

Dobar

18.11.2018 - 01h

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 0

18.11.2018 - 00h

Brod

Stanica u kvaru

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 68

Umjereno zagađen

18.11.2018 - 00h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 64

Umjereno zagađen

18.11.2018 - 01h