You are here

Pregled kvaliteta zraka po gradovima

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 154

Nezdrav

23.10.2020 - 13h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 157

Nezdrav

23.10.2020 - 12h

Visoko

Indeks kvaliteta zraka: 159

Nezdrav

23.10.2020 - 12h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 162

Nezdrav

23.10.2020 - 13h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 170

Nezdrav

23.10.2020 - 13h

Nema podataka!

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 161

Nezdrav

23.10.2020 - 12h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 64

Umjereno zagađen

23.10.2020 - 12h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 74

Umjereno zagađen

23.10.2020 - 12h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 154

Nezdrav

23.10.2020 - 12h

Živinice

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 116

Nezdrav za osjetljive grupe

23.10.2020 - 13h
Brod

Nema podataka!

Ugljevik

Nema podataka!

Gračanica

Indeks kvaliteta zraka: 152

Nezdrav

23.10.2020 - 13h