Pregled kvaliteta zraka po gradovima

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 72

Umjereno zagađen

24.08.2017 - 11h

Prijedor

Indeks kvaliteta zraka: 29

Dobar

30.06.2017 - 09h

Ugljevik

Indeks kvaliteta zraka: 55

Umjereno zagađen

24.08.2017 - 11h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 77

Umjereno zagađen

24.08.2017 - 12h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 157

Nezdrav

24.08.2017 - 11h

Kalesija

Indeks kvaliteta zraka: PM2,5 monitor u kvaru.

24.08.2017 - 12h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 72

Umjereno zagađen

24.08.2017 - 11h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

24.08.2017 - 11h

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 29

Dobar

24.08.2017 - 12h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 70

Umjereno zagađen

24.08.2017 - 12h

Brod

Indeks kvaliteta zraka: 122

Nezdrav za osjetljive grupe

24.08.2017 - 12h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 42

Dobar

24.08.2017 - 11h