Pregled kvaliteta zraka po gradovima

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 72

Umjereno zagađen

28.05.2018 - 10h

Prijedor

Indeks kvaliteta zraka: 29

Dobar

26.05.2018 - 21h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 68

Umjereno zagađen

28.05.2018 - 10h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 83

Umjereno zagađen

28.05.2018 - 09h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

10.03.2018 - 14h

Teočak

Indeks kvaliteta zraka: 96

Umjereno zagađen

28.05.2018 - 09h

Ugljevik

Stanica u kvaru

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 79

Umjereno zagađen

28.05.2018 - 10h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 21

Dobar

28.05.2018 - 10h

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 72

Umjereno zagađen

28.05.2018 - 09h

Brod

Stanica u kvaru

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 104

Nezdrav za osjetljive grupe

28.05.2018 - 09h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 106

Nezdrav za osjetljive grupe

17.04.2018 - 11h