Pregled kvaliteta zraka po gradovima

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 91

Umjereno zagađen

16.07.2018 - 00h

Prijedor

Indeks kvaliteta zraka: 0

01.07.2018 - 14h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 74

Umjereno zagađen

16.07.2018 - 00h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 21

Dobar

16.07.2018 - 00h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

10.03.2018 - 14h

Teočak

Indeks kvaliteta zraka: PM2,5 monitor u kvaru.

16.07.2018 - 00h

Ugljevik

Stanica u kvaru

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 81

Umjereno zagađen

16.07.2018 - 00h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

16.07.2018 - 00h

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 72

Umjereno zagađen

16.07.2018 - 00h

Brod

Stanica u kvaru

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 29

Dobar

16.07.2018 - 00h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 106

Nezdrav za osjetljive grupe

17.04.2018 - 11h