Kvalitet zraka u Prijedoru

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Prijedor

Indeks kvaliteta zraka: 29

Dobar

PM25: 6
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
30.06.2017 - 09h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar