Kvalitet zraka u Sarajevu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

27 oC
1m/s I 47%

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 85

Umjereno zagađen

PM10: 46
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
17.08.2018 - 17h

Ambasada SAD

Posljednjih 30 dana

Trenutni kvalitet zraka u Sarajevu

Mjerne stanice

Mjerna stanica PM10 PM2.5 SO2 Indeks kvaliteta zraka Opis
Bjelave 32 19 1 64
Umjereno zagađen
Ilidža 46 28 1 85
Umjereno zagađen
Otoka 24 14 6 57
Umjereno zagađen
Vijećnica 16 10 1 53
Umjereno zagađen
Ambasada SAD 17 62
Umjereno zagađen

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum Indeks PM10 Opis
16.08.18 68 33
Umjereno zagađen
15.08.18 68 33
Umjereno zagađen
14.08.18 62 29
Umjereno zagađen
13.08.18 79 42
Umjereno zagađen
12.08.18 94 54
Umjereno zagađen
11.08.18 98 56
Umjereno zagađen
10.08.18 81 43
Umjereno zagađen

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar