Kvalitet zraka u Sarajevu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

21 oC
1m/s SZ 78%

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 60

Umjereno zagađen

PM10: 15
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
24.06.2019 - 22h

Ambasada SAD

Posljednjih 30 dana

Trenutni kvalitet zraka u Sarajevu

Mjerne stanice

Mjerna stanica PM10 PM2.5 SO2 Indeks kvaliteta zraka Opis
Bjelave 15 14 22 57
Umjereno zagađen
Ilidža 17 15 25 60
Umjereno zagađen
Otoka 19 17 34 57
Umjereno zagađen
Vijećnica 15 14 28 60
Umjereno zagađen

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum Indeks PM10 Opis
23.06.19 83 30
Umjereno zagađen
22.06.19 91 34
Umjereno zagađen
21.06.19 79 27
Umjereno zagađen
20.06.19 70 23
Umjereno zagađen
19.06.19 72 25
Umjereno zagađen
18.06.19 81 29
Umjereno zagađen
17.06.19 81 29
Umjereno zagađen

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar