Kvalitet zraka u Sarajevu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

33 oC
1m/s Z 27%

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 68

Umjereno zagađen

PM10: 18
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
20.08.2019 - 14h

Ambasada SAD

Posljednjih 30 dana

Trenutni kvalitet zraka u Sarajevu

Mjerne stanice

Mjerna stanica PM10 PM2.5 SO2 Indeks kvaliteta zraka Opis
Bjelave 15 14 2 53
Umjereno zagađen
Vijećnica 23 21 5 64
Umjereno zagađen
Otoka 24 22 9 74
Umjereno zagađen
Ambasada SAD 13 51
Umjereno zagađen

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datumsort descending Indeks PM10 Opis
13.08.19 119 47
Nezdrav za osjetljive grupe
14.08.19 60 18
Umjereno zagađen
15.08.19 60 18
Umjereno zagađen
16.08.19 72 24
Umjereno zagađen
17.08.19 72 24
Umjereno zagađen
18.08.19 66 20
Umjereno zagađen
19.08.19 74 25
Umjereno zagađen

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar