Kvalitet zraka po mjernim stanicama

11.12.2017 - 15h
Grad Mjerna stanica PM10 PM2.5 SO2 Indeks kvaliteta zraka Opis
Živinice Živinice # 18 67 68
Umjereno zagađen
Ilijaš Ilijaš 33 20 6 55
Umjereno zagađen
Goražde Rasadnik 21 21 14 50
Dobar
Zenica Brist 19 11 40 42
Dobar
Sarajevo Otoka 29 17 21 38
Dobar
Zenica Radakovo 14 8 43 33
Dobar
Sarajevo Vijećnica 20 12 13 33
Dobar
Sarajevo Bjelave 15 9 8 33
Dobar
Zenica Centar 5 3 64 17
Dobar
Kakanj Doboj 5 3 20 13
Dobar
Jajce Harmani 5 3 17 13
Dobar