Kvalitet zraka po mjernim stanicama

20.08.2019 - 14h
Gradsort descending Mjerna stanica PM10 PM2.5 SO2 Indeks kvaliteta zraka Opis
Ivan Sedlo 14 8 18 38
Dobar
Goražde Rasadnik 11 # # 8
Dobar
Ilijaš Ilijaš 21 19 5 68
Umjereno zagađen
Jajce Harmani 1 1 5 4
Dobar
Sarajevo Ambasada SAD # 10 # 46
Dobar
Sarajevo Bjelave 20 18 2 60
Umjereno zagađen
Sarajevo Vijećnica 21 19 5 64
Umjereno zagađen
Sarajevo Otoka 18 16 9 68
Umjereno zagađen
Zenica Vranduk 21 15 253 66
Umjereno zagađen
Zenica Radakovo 46 41 257 104
Nezdrav za osjetljive grupe
Zenica Centar 56 50 202 124
Nezdrav za osjetljive grupe
Zenica Tetovo 137 123 825 183
Nezdrav