Utjecaj na zdravlje

Kako zagađeni zrak utječe na zdravlje?

Zagađeni zrak je u direktnoj vezi sa bolestima opasnim po život. Procijenjeno je da svake godine bolesti uzrokovane zagađenim zrakom ubijaju  oko devet miliona ljudi - svaki šesti umrli  u svijetu. Od tog broja, oko 600.000 su djeca mlađa od pet godina.  Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, po broju umrlih od bolesti izazvanih zagađenim zrakom Bosna i Hercegovina je najgora u Evropi i druga najgora zemlja na svijetu, iza Sjeverne Koreje.

Kako zagađeni zrak utječe na zdravlje djece

Zagađeni zrak može značajno utjecati na zdravlje djece. Studije su pokazale kako je zagađenje zraka snažno povezano za bolestima organa za disanje poput upale pluća, bronhitisa i astme. Zagađenje može pojačati već prisutne zdravstvene probleme i spriječiti djecu da pohađaju školu. Dugotrajna izloženost zagađenom zraku je povezana i sa novim slučajevima astme, kao i sa pogoršanjem već postojeće astmatične bolesti.