Kvalitet zraka u Zenici

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 42

Dobar

PM10: 19
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući. 11.12.2017 - 15h
Trenutni kvalitet zraka u Zenici
Mjerne stanice
Mjerna stanica PM10 SO2 Indeks kvaliteta zraka Opis
Brist 19 40 42
Dobar
Centar 5 64 17
Dobar
Radakovo 14 43 33
Dobar

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum Indeks kvaliteta zraka Opis
10.12.2017 156
Nezdrav
09.12.2017 114
Nezdrav za osjetljive grupe
08.12.2017 163
Nezdrav
07.12.2017 156
Nezdrav
06.12.2017 166
Nezdrav
05.12.2017 169
Nezdrav

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar