Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 50

Dobar

PM10: 16
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.10.2022 - 06h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 89

Umjereno zagađen

PM10: 37
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
03.10.2022 - 06h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 57

Umjereno zagađen

PM2,5: 7
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
03.10.2022 - 06h

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 62

Umjereno zagađen

PM2,5: 11
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
03.10.2022 - 06h

Ivan Sedlo

PM10: Monitor u kvaru
03.10.2022 - 06h

Travnik

Indeks kvaliteta zraka: 50

Dobar

PM10: 24
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.10.2022 - 06h

Banjaluka

Indeks kvaliteta zraka: 30

Dobar

PM2,5: 6
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.10.2022 - 06h

Stanica u kvaru.

Jajce

PM10: Monitor u kvaru.
03.10.2022 - 06h

Livno

Indeks kvaliteta zraka: 17

Dobar

PM10: 7
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.10.2022 - 06h

Bihać

Indeks kvaliteta zraka: 17

Dobar

PM10: 7
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.10.2022 - 06h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 38

Dobar

PM2,5: 1
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.10.2022 - 06h

Stanica u kvaru.

Visoko

Indeks kvaliteta zraka: 91

Umjereno zagađen

PM10: 32
H2S: 14
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
03.10.2022 - 06h

Kakanj

PM10: 1377
03.10.2022 - 06h

Maglaj

Indeks kvaliteta zraka: 66

Umjereno zagađen

PM10: 19
H2S: 14
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
03.10.2022 - 06h

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 29

Dobar

PM10: 6
PM2,5: 6
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.10.2022 - 06h

Kalesija

Indeks kvaliteta zraka: 33

Dobar

PM2,5: 6
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.10.2022 - 06h

Tešanj

Indeks kvaliteta zraka: 42

Dobar

PM10: 7
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.10.2022 - 06h