Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 151

Nezdrav

PM10: 62
Upozorenje: Moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.
Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti: plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani. trebali bi izbjegavati i svi ostali.
01.08.2021 - 02h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 21

Dobar

PM2,5: 0
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
01.08.2021 - 02h

Živinice

PM2,5: Monitor u kvaru.
01.08.2021 - 02h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 60

Umjereno zagađen

PM2,5: 11
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
01.08.2021 - 02h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 72

Umjereno zagađen

PM10: 24
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
01.08.2021 - 02h

Jajce - nema podataka!

Prijedor

Nema podataka!

Brod

Nema podataka!

Ugljevik

Nema podataka!

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 156

Nezdrav

PM10: 72
Upozorenje: Moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.
Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti: plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani. trebali bi izbjegavati i svi ostali.
1627776000

Visoko

Indeks kvaliteta zraka: 89

Umjereno zagađen

PM10: 33
H2S: 0
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
01.08.2021 - 02h

Kakanj

PM10: Monitor u kvaru.
01.08.2021 - 02h

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 83

Umjereno zagađen

PM10: 41
PM2,5: 27
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
01.08.2021 - 02h

Gračanica

Indeks kvaliteta zraka: 33

Dobar

PM2,5: 5
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
01.08.2021 - 02h