Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 63

Umjereno zagađen

PM2,5: 18
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
23.02.2024 - 23h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 46

Dobar

PM10: 9
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući. 23.02.2024 - 23h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

PM2,5: 3
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
23.02.2024 - 23h

Živinice

PM2,5: Monitor u kvaru.
23.02.2024 - 23h

Mostar

Indeks kvaliteta zraka: 25

Dobar

PM10: 8
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
23.02.2024 - 23h

Ivan Sedlo

Indeks kvaliteta zraka: 17

Dobar

PM10: 6
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
23.02.2024 - 23h

Banjaluka

Indeks kvaliteta zraka: 26

Dobar

PM2,5: 5
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
23.02.2024 - 23h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 33

Dobar

PM10: 7
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
23.02.2024 - 23h

Jajce

Dobar

PM10: Monitor u kvaru.
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
23.02.2024 - 23h

Livno

Indeks kvaliteta zraka: 21

Dobar

PM10: 7
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
23.02.2024 - 23h

Bihać

Indeks kvaliteta zraka: 29

Dobar

PM10: 9
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
23.02.2024 - 23h

Travnik

Indeks kvaliteta zraka: 25

Dobar

PM10: 5
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
23.02.2024 - 23h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 29

Dobar

PM2,5: 6
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
23.02.2024 - 23h

Vogošća

Indeks kvaliteta zraka: 17

Dobar

PM10: 6
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
23.02.2024 - 23h

Hadžići

Indeks kvaliteta zraka: 25

Dobar

PM10: 7
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
23.02.2024 - 23h

Visoko

PM10: Monitor u kvaru.
H2S: 1
23.02.2024 - 23h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 72

Umjereno zagađen

PM10: 22
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
23.02.2024 - 23h

Maglaj

Indeks kvaliteta zraka: 46

Dobar

PM10: 11
H2S: 5
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
23.02.2024 - 23h

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Goražde - nema podataka - kvar na serveru FHMZ!

Gračanica

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

PM2,5: 2
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
23.02.2024 - 23h

Tešanj

Indeks kvaliteta zraka: 17

Dobar

PM10: 3
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
23.02.2024 - 23h