Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 75

Umjereno zagađen

PM2,5: 20
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
21.07.2024 - 02h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 79

Umjereno zagađen

PM10: 26
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
21.07.2024 - 02h

Lukavac

PM2,5: Monitor u kvaru.
21.07.2024 - 02h

Živinice

PM2,5: Monitor u kvaru.
21.07.2024 - 02h

Mostar

Indeks kvaliteta zraka: 38

Dobar

PM10: 13
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
21.07.2024 - 02h

Ivan Sedlo

Indeks kvaliteta zraka: 13

Dobar

PM10: Monitor u kvaru
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
21.07.2024 - 02h

Banjaluka

Indeks kvaliteta zraka: 58

Umjereno zagađen

PM2,5: 15
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
21.07.2024 - 02h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 85

Umjereno zagađen

PM10: 21
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
21.07.2024 - 02h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 46

Dobar

PM10: 11
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
21.07.2024 - 02h

Livno

Indeks kvaliteta zraka: 42

Dobar

PM10: 15
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
21.07.2024 - 02h

Bihać

Indeks kvaliteta zraka: 33

Dobar

PM10: 15
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
21.07.2024 - 02h

Travnik

Indeks kvaliteta zraka: 46

Dobar

PM10: 21
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
21.07.2024 - 02h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 57

Umjereno zagađen

PM2,5: 17
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
21.07.2024 - 02h

Vogošća

Indeks kvaliteta zraka: 42

Dobar

PM10: 16
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
21.07.2024 - 02h

Hadžići

PM10: Monitor u kvaru
21.07.2024 - 02h

Visoko

Indeks kvaliteta zraka: 50

Dobar

PM10: 11
H2S: 1
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
21.07.2024 - 02h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 89

Umjereno zagađen

PM10: 34
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
21.07.2024 - 02h

Maglaj

Indeks kvaliteta zraka: 38

Dobar

PM10: 10
H2S: 0
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
21.07.2024 - 02h

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Goražde - nema podataka - kvar na serveru FHMZ!

Gračanica

Indeks kvaliteta zraka: 53

Umjereno zagađen

PM2,5: 7
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
21.07.2024 - 02h

Tešanj

Indeks kvaliteta zraka: 42

Dobar

PM10: 11
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
21.07.2024 - 02h