Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 58

Umjereno zagađen

PM2,5: 15
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
08.08.2022 - 20h

Zenica

PM10: Monitor u kvaru
08.08.2022 - 20h

Stanica u kvaru

Stanica u kvaru.

Ivan Sedlo

PM10: Monitor u kvaru
08.08.2022 - 20h

Banjaluka

Indeks kvaliteta zraka: 35

Dobar

PM2,5: 8
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
08.08.2022 - 20h

Stanica u kvaru.

Jajce

PM10: Monitor u kvaru.
08.08.2022 - 20h

Sistem Tuzlanskog kantona za prikupljanje podataka o kvalitetu zraka je u kvaru.

Stanica u kvaru.

Visoko - nema podataka - prekid u prenosu podataka!

Kakanj

PM10: Monitor u kvaru.
08.08.2022 - 20h

Maglaj - nema podataka - prekid u prenosu podataka!

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Goražde - nema podataka - kvar na serveru FHMZ!

Kalesija

Indeks kvaliteta zraka: 119

Nezdrav za osjetljive grupe

PM2,5: 43
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
24.07.2022 - 00h