Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 42

Dobar

PM10: 10
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 18h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 89

Umjereno zagađen

PM10: 41
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
27.03.2023 - 18h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 29

Dobar

PM2,5: 8
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 18h

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 25

Dobar

PM2,5: 6
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 17h

Mostar

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

PM10: 2
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 18h

Ivan Sedlo

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

PM10: 2
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 18h

Banjaluka

Indeks kvaliteta zraka: 33

Dobar

PM2,5: 6
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 18h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 79

Umjereno zagađen

PM10: 8
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
27.03.2023 - 18h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 25

Dobar

PM10: 6
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 18h

Livno

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

PM10: 2
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 18h

Travnik

Indeks kvaliteta zraka: 13

Dobar

PM10: 4
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 18h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

PM2,5: 2
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 18h

Vogošća

Indeks kvaliteta zraka: 13

Dobar

PM10: 5
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 18h

Stanica u kvaru.

Visoko

Indeks kvaliteta zraka: 21

Dobar

PM10: 8
H2S: 6
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 18h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 42

Dobar

PM10: 10
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 18h

Maglaj

Indeks kvaliteta zraka: 33

Dobar

PM10: 10
H2S: 10
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 18h

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 25

Dobar

PM10: 15
PM2,5: 6
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 18h

Srebrenik

PM2,5: Monitor u kvaru.
27.03.2023 - 17h

Tešanj

Indeks kvaliteta zraka: 17

Dobar

PM10: 4
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 18h