Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 84

Umjereno zagađen

PM2,5: 32
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
03.12.2023 - 17h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 154

Nezdrav

PM10: 99
Upozorenje: Moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.
Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti: plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani. trebali bi izbjegavati i svi ostali.
03.12.2023 - 17h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 53

Umjereno zagađen

PM2,5: 22
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
03.12.2023 - 17h

Živinice

PM2,5: Monitor u kvaru.
03.12.2023 - 17h

Mostar

Indeks kvaliteta zraka: 17

Dobar

PM10: 6
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.12.2023 - 17h

Ivan Sedlo

Indeks kvaliteta zraka: 17

Dobar

PM10: 7
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.12.2023 - 17h

Banjaluka

Indeks kvaliteta zraka: 63

Umjereno zagađen

PM2,5: 17
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
03.12.2023 - 17h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 60

Umjereno zagađen

PM10: 20
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
03.12.2023 - 17h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 38

Dobar

PM10: 11
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.12.2023 - 17h

Livno

Indeks kvaliteta zraka: 25

Dobar

PM10: 8
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.12.2023 - 17h

Bihać

Indeks kvaliteta zraka: 91

Umjereno zagađen

PM10: 42
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
03.12.2023 - 17h

Travnik

Indeks kvaliteta zraka: 46

Dobar

PM10: 14
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.12.2023 - 17h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 53

Umjereno zagađen

PM2,5: 17
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
03.12.2023 - 17h

Vogošća

Indeks kvaliteta zraka: 50

Dobar

PM10: 19
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.12.2023 - 17h

Stanica u kvaru.

Visoko

Indeks kvaliteta zraka: 21

Dobar

PM10: 8
H2S: 7
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.12.2023 - 16h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 42

Dobar

PM10: 12
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.12.2023 - 17h

Maglaj

Indeks kvaliteta zraka: 81

Umjereno zagađen

PM10: 33
H2S: 3
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
03.12.2023 - 17h

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Goražde - nema podataka - kvar na serveru FHMZ!

Kalesija

PM2,5: Monitor u kvaru.
03.12.2023 - 17h