Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 47

Dobar

PM2,5: 10
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
11.06.2023 - 01h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 53

Umjereno zagađen

PM10: 16
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
11.06.2023 - 01h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 53

Umjereno zagađen

PM2,5: 14
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
11.06.2023 - 01h

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 29

Dobar

PM2,5: 8
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
11.06.2023 - 01h

Mostar

Indeks kvaliteta zraka: 0

PM2,5: 0
11.06.2023 - 01h

Ivan Sedlo

Indeks kvaliteta zraka: 104

Nezdrav za osjetljive grupe

PM10: 75
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
11.06.2023 - 01h

Banjaluka

Indeks kvaliteta zraka: 25

Dobar

PM2,5: 6
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
11.06.2023 - 01h

Stanica u kvaru.

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 33

Dobar

PM10: 9
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
11.06.2023 - 01h

Travnik

Monitor u kvaru.
11.06.2023 - 01h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 17

Dobar

PM2,5: 6
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
11.06.2023 - 01h

Stanica u kvaru.

Hadžići

PM10: Monitor u kvaru
11.06.2023 - 01h

Visoko

PM10: Monitor u kvaru.
H2S: 0
11.06.2023 - 01h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 46

Dobar

PM10: 16
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
11.06.2023 - 01h

Maglaj

Indeks kvaliteta zraka: 157

Nezdrav

PM10: 16
H2S: 0
Upozorenje: Moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.
Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti: plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani. trebali bi izbjegavati i svi ostali.
11.06.2023 - 01h

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 33

Dobar

PM10: 11
PM2,5: 7
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
11.06.2023 - 01h

Srebrenik

Indeks kvaliteta zraka: 17

Dobar

PM2,5: 1
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
11.06.2023 - 01h