Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 62

Umjereno zagađen

PM10: 11
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
13.04.2021 - 23h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 4

Dobar

PM2,5: 0
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
13.04.2021 - 23h

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 74

Umjereno zagađen

PM2,5: 20
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
13.04.2021 - 23h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 46

Dobar

PM2,5: 16
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
13.04.2021 - 23h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 50

Dobar

PM10: 11
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
13.04.2021 - 23h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 55

Umjereno zagađen

PM10: 17
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
13.04.2021 - 23h
Prijedor

Nema podataka!

Brod

Nema podataka!

Ugljevik

Nema podataka!

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 38

Dobar

PM10: 13
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući. 13.04.2021 - 23h

Visoko

Indeks kvaliteta zraka: 25

Dobar

PM10: 7
H2S: 0
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
13.04.2021 - 23h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 25

Dobar

PM10: 5
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
13.04.2021 - 23h

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Goražde - nema podataka - kvar na serveru FHMZ!

Gračanica

Indeks kvaliteta zraka: 13

Dobar

PM2,5: 2
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
13.04.2021 - 23h