Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 105

Nezdrav za osjetljive grupe

PM2,5: 44
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
24.06.2024 - 20h

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 79

Umjereno zagađen

PM10: 32
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
24.06.2024 - 20h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 42

Dobar

PM2,5: 13
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
24.06.2024 - 20h

Živinice

PM2,5: Monitor u kvaru.
24.06.2024 - 20h

Mostar

Indeks kvaliteta zraka: 46

Dobar

PM10: 22
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
24.06.2024 - 20h

Ivan Sedlo

Indeks kvaliteta zraka: 74

Umjereno zagađen

PM10: 34
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
24.06.2024 - 20h

Banjaluka

Indeks kvaliteta zraka: 58

Umjereno zagađen

PM2,5: 14
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
24.06.2024 - 20h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 104

Nezdrav za osjetljive grupe

PM10: 43
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
24.06.2024 - 20h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 55

Umjereno zagađen

PM10: 14
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
24.06.2024 - 20h

Bihać

Indeks kvaliteta zraka: 50

Dobar

PM10: 16
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
24.06.2024 - 20h

Travnik

Indeks kvaliteta zraka: 29

Dobar

PM10: 12
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
24.06.2024 - 20h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 74

Umjereno zagađen

PM2,5: 32
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
24.06.2024 - 20h

Vogošća

Indeks kvaliteta zraka: 66

Umjereno zagađen

PM10: 39
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
24.06.2024 - 20h

Hadžići

PM10: Monitor u kvaru
24.06.2024 - 20h

Visoko

Indeks kvaliteta zraka: 81

Umjereno zagađen

PM10: 32
H2S: 6
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
24.06.2024 - 20h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 98

Umjereno zagađen

PM10: 36
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
24.06.2024 - 20h

Maglaj

Indeks kvaliteta zraka: 91

Umjereno zagađen

PM10: 48
H2S: 0
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
24.06.2024 - 20h

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar

Goražde - nema podataka - kvar na serveru FHMZ!

Gračanica

Indeks kvaliteta zraka: 85

Umjereno zagađen

PM2,5: 38
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
24.06.2024 - 20h