You are here

Kvalitet zraka u Tuzli u posljednja 24h

Stanica SO2 PM25 Indeks kvaliteta zraka
Skver 20.06.2021 - 19h 27 33 74
Umjereno zagađen
Bukinje 20.06.2021 - 19h 57 24 68
Umjereno zagađen
BKC 20.06.2021 - 19h 80 6 21
Dobar
Bukinje 20.06.2021 - 18h 48 19 60
Umjereno zagađen
Skver 20.06.2021 - 18h 4 15 53
Umjereno zagađen
BKC 20.06.2021 - 18h 50 4 17
Dobar
Bukinje 20.06.2021 - 17h 46 14 55
Umjereno zagađen
Skver 20.06.2021 - 17h 3 9 46
Dobar
BKC 20.06.2021 - 17h 48 3 13
Dobar
Bukinje 20.06.2021 - 16h 45 10 53
Umjereno zagađen
Skver 20.06.2021 - 16h 3 17 50
Dobar
BKC 20.06.2021 - 16h 48 2 13
Dobar
Bukinje 20.06.2021 - 15h 51 12 60
Umjereno zagađen
Skver 20.06.2021 - 15h 4 6 33
Dobar
BKC 20.06.2021 - 15h 52 3 17
Dobar
Bukinje 20.06.2021 - 14h 60 21 70
Umjereno zagađen
Skver 20.06.2021 - 14h 5 0 38
Dobar
BKC 20.06.2021 - 14h 58 4 21
Dobar
Bukinje 20.06.2021 - 13h 68 20 70
Umjereno zagađen
Skver 20.06.2021 - 13h 4 19 64
Umjereno zagađen
BKC 20.06.2021 - 13h 66 6 29
Dobar
Bukinje 20.06.2021 - 12h 120 25 72
Umjereno zagađen
Skver 20.06.2021 - 12h 10 18 64
Umjereno zagađen
BKC 20.06.2021 - 12h 103 5 29
Umjereno zagađen
Bukinje 20.06.2021 - 11h 180 19 68
Umjereno zagađen
Skver 20.06.2021 - 11h 10 5 64
Umjereno zagađen
BKC 20.06.2021 - 11h 208 8 42
Umjereno zagađen
Skver 20.06.2021 - 10h 5 35 91
Umjereno zagađen
Bukinje 20.06.2021 - 10h 187 23 70
Umjereno zagađen
BKC 20.06.2021 - 10h 154 11 50
Umjereno zagađen
Skver 20.06.2021 - 09h 6 33 83
Umjereno zagađen
Bukinje 20.06.2021 - 09h 78 20 68
Umjereno zagađen
BKC 20.06.2021 - 09h 144 12 50
Umjereno zagađen
Skver 20.06.2021 - 08h 7 26 70
Umjereno zagađen
Bukinje 20.06.2021 - 08h 57 23 66
Umjereno zagađen
BKC 20.06.2021 - 08h 69 12 50
Dobar
Skver 20.06.2021 - 07h 3 23 60
Umjereno zagađen
Bukinje 20.06.2021 - 07h 44 19 57
Umjereno zagađen
BKC 20.06.2021 - 07h 55 13 50
Dobar
Bukinje 20.06.2021 - 06h 42 16 50
Dobar
BKC 20.06.2021 - 06h 48 11 46
Dobar
Skver 20.06.2021 - 06h 3 14 42
Dobar
BKC 20.06.2021 - 05h 47 11 50
Dobar
Bukinje 20.06.2021 - 05h 41 5 29
Dobar
Skver 20.06.2021 - 05h 3 4 21
Dobar
BKC 20.06.2021 - 04h 50 11 50
Dobar
Bukinje 20.06.2021 - 04h 42 11 38
Dobar
Skver 20.06.2021 - 04h 4 7 25
Dobar
BKC 20.06.2021 - 03h 49 14 53
Umjereno zagađen
Bukinje 20.06.2021 - 03h 42 7 29
Dobar
Skver 20.06.2021 - 03h 3 5 21
Dobar
BKC 20.06.2021 - 02h 49 13 50
Dobar
Bukinje 20.06.2021 - 02h 43 7 33
Dobar
Skver 20.06.2021 - 02h 3 2 25
Dobar
BKC 20.06.2021 - 01h 49 12 46
Dobar
Skver 20.06.2021 - 01h 1 4 38
Dobar
Bukinje 20.06.2021 - 01h 43 7 33
Dobar
Skver 20.06.2021 - 00h 4 5 55
Umjereno zagađen
BKC 20.06.2021 - 00h 49 12 46
Dobar
Bukinje 20.06.2021 - 00h 44 7 38
Dobar
Skver 19.06.2021 - 23h 3 18 77
Umjereno zagađen
Bukinje 19.06.2021 - 23h 44 11 50
Dobar
BKC 19.06.2021 - 23h 49 11 42
Dobar
Skver 19.06.2021 - 22h 3 29 89
Umjereno zagađen
Bukinje 19.06.2021 - 22h 46 14 50
Dobar
BKC 19.06.2021 - 22h 49 10 33
Dobar
Skver 19.06.2021 - 21h 2 31 94
Umjereno zagađen
Bukinje 19.06.2021 - 21h 48 6 42
Dobar
BKC 19.06.2021 - 21h 47 8 25
Dobar