You are here

Kvalitet zraka u Ilijašu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 147

Nezdrav za osjetljive grupe

PM10: 65
Upozorenje: Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.
28.02.2021 - 22h

Stanica Ilijaš - posljednja 24 sata

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum PM10 Indeks kvaliteta zraka Opis
26.02.2021 98 168
Nezdrav
24.02.2021 100 169
Nezdrav
23.02.2021 85 161
Nezdrav
22.02.2021 86 162
Nezdrav
21.02.2021 66 153
Nezdrav

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar