Kako doći do čistog zraka u našim gradovima?

Zagađenje lebdećim česticama je smjesa čvrstih tvari i kapljica. Neke čestice se emitiraju izravno, druge nastaju kada zagađenje emitovano iz različitih izvora međusobno reaguje u atmosferi. Razina zagađenja lebdećim česticama može biti vrlo nezdrava, pa čak i opasna za vrijeme epizoda zagađenja. Razina zagađenja lebdećim česticama može biti povišena čak i u zatvorenom prostoru, pogotovo kada je visoka razina vanjskog zagađenja.
Lebdeće čestice se pojavljuju u širokom rasponu veličina. One manje od 10 mikrometara u promjeru (nekoliko puta manje od širine jedne dlake ljudske kose) su toliko male da se mogu probiti u pluća i dalje u krvotok i unutrašnje organe gdje mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.

 • Fine lebdeće čestice

Najsitnije čestice (promjera 2,5 mikrometra i manje) nazivaju se "fine". Toliko su sićušne da se mogu detektirati samo sa mikroskopom. Glavni izvori finih čestica su motorna vozila, termoelektrane, loženje drveta i uglja u individualnim ložištima, šumski požari, spaljivanje poljoprivrednih površina, neki idustrijski procesi i svi ostali procesi sagorijevanja.

 • Grube lebdeće čestice

Čestica promjera između 2,5 i 10 mikrometara nazivaju se "grube". Krupne lebdeće čestice nastaju operacijama drobljenja i mljevenja, kao i dizanjem prašine na cesti od strane motornih vozila.

Opasnost po zdravlje
 

Lebdeće čestice manje od 10 mikrometra (PM10) se udišu zajedno sa zrakom i prodiru duboko u pluća. Na taj način, mnoge kemikalije opasne po ljudsko zdravlje bivaju prenošene do naših unutrašnjih organa, uzrokujući širok niz oboljenja od kojih neka završavaju smrću, uključujući rak (posebno rak pluća), moždani udar kao i oštećenja na bebama dok su još u majčinoj utrobi. Postoji jaka veza između zagađenja sa PM10 i većinom bolesti organa za disanje, bolesti srca, čak i povećane smrtnosti.

Ovi učinci mogu biti posljedica već  kratkotrajne izloženosti (obično tokom 24 sata, ali već  i u razdobljima kraćim od jednog sata) i dugotrajne izloženosti, tokom nekoliko godina.

Osjetljive skupine na zagađenje lebdećim česticama su: ljudi s bolestima srca i pluća (uključujući oboljele od zatajenja srca i koronarnih bolesti arterija, zatm astme i kronične opstruktivne plućne bolesti ) , starije osobe ( kod kojih je moguće prisustvo  nedijagnosticirane bolesti srca ili pluća) i djeca.

Kolika je razina zagađenja u našim gradovima?

 • Izmjerene srednje dnevne koncentracije PM10 i PM2,5 u Tuzli, Zenici, Sarajevu, Kaknju, Lukavcu, ...  zimi često premaše granične vrijednosti i do deset puta.
 • Srednja godišnja vrijednost PM10 je u Sarajevu 2013. godine iznosila 80 μm/m3, dvostruko više od granične vrijednosti.
 • Koncentracije PM10 na lokalitetu Otoke u Sarajevu su prešle u 2013. godini 133 puta tolerantnu vrijednost od 70 mikrograma po metru kubnom koja je predviđena kao toleratna dnevna vrijednost koja ne bi smjela biti prekoračena više od 35 puta u kalendarskoj godini.
 • Srednja godišnja vrijednost PM2,5 je u Tuzli 2013. godine iznosila 53 μm/m3, dvostruko više od granične vrijednosti.
 • Srednja mjesečna vrijednost PM2,5 je u Tuzli u decembru 2013. godine iznosila 182 μm/m3. Poređenja radi, u izuzetno zagađenom Pekingu, glavnom gradu Kine, koji zahvaljujući zagađenju često bude na naslovnim stranicama svjetske štampe, ta je vrijednost u periodu od 2008. do 2014. godine bila premašena samo u jednom mjesecu!
 • Zrak nije zagađen samo u gradovima gdje su postavljene mjerne stanice. Možemo reći da svi naši gradovi koji se nalaze u kotlinama, plićim i dubljim dolinama, zimi kada nema dovoljno vjetra imaju visok nivo zagađenja lebdećim česticama.
   

Glavni izvori zagađenja

 • Termoelektrane (Tuzla, Kakanj) i željezara (Zenica)
 • Mala kućna ložišta i velika ložišta centralnog grijanja na ugalj i drvo (svi gradovi)
 • Motorna vozila, a posebno vozila sa dizel motorima

 

Ko je odgovoran za ovakvo stanje?


Naši zakoni su uglavnom usklađeni sa zakonima EU, međutim njihova loša primjena i pogotovo, nepostojeća kaznena politika za zagađivače, su u najvećoj mjeri odgovorni za ovakvo stanje. Mehanizam okolinskih dozvola uopće nije doveo do poboljšanja stanja u ovoj oblasti. Federalne i kantonalne inspekcije su (namjerno) ostavljene sa nedovoljnim kapacitetima za ovu oblast, i ljudskim i tehničkim. Niski su godišnji iznosi koje zagađivači plaćaju Fondu za okoliš na osnovu izmjerenih emisija polutanata
Potpuno su izostale odgovarajuće reakcije Zavoda za javno zdravlje, kako federalnog tako i kantonalnih, koji ovaj problem uglavnom ignorišu. Kada i izađu u javnost preporuke su im često potpuno pogrešne (kao npr. stavljanje šala preko usta i uključivanje kuhinjske nape kao što je preporučivao Zavod za javno zdravlje Kantona Sarajevo u decembru 2013. godine).
U zemljama EU zagađenje lebdećim česticama je uglavnom svedeno unutar graničnih vrijednosti, a u slučajevim prekoračenja propisane su drastične kazne. Stoga su zemlje EU, koje imaju problema sa zagađenjem zraka redovno uvodile i dodatne zakone i mjere u odnosu na zakonodavstvo EU, kako bi ispunile zadate standarde čistoće zraka.

Dugoročne i kratkoročne mjere za poboljšanje stanja


Kratkoročne mjere

 • Uspostava mreže mjernih stanica u FBiH, u svim mjestima sa povećanim zagađenjem, koje će biti postavljene po istim standardima, u skladu sa najboljim praksama zemalja EU i zakonodavstvom EU, koja će biti redovno i kvalitetno održavana, sa jedinstvenim izvještavanjem u realnom vremenu, kako bi stanovništvo ugroženih gradova, a posebno ugrožene kategorije stanovništva imalo pravovremene informacije i preporuke tokom epizoda povećanog zagađenja,
  Odgovorni za primjenu: Federalno ministarstva okoliša i turizma, Kantonalna ministarstva okoliša, Fond za okoliš FBiH
 • Ustanovljavanje Indeksa kvaliteta zraka, koji bi omogućio jednostavno prikazivanje posljedica zagađenja zraka po ugrožene grupe i saglasno tome preporuke stanovništvu, koje bi trebale biti objavljivane uz redovnu prognozu vremena u informativnim emisijama javnih servisa.
  Odgovorni za primjenu: Federalni hidrometeorološki zavod, BHT, FTV, kantonalne televizije
 • Definisanje stanja i stepena uzbune, po jedinstvenoj metodologiji, u skladu sa najboljim praksama zemalja EU i zakonodavstvom EU, uz primjenu učinkovitih mjera (smanjenje ili djelomična obustava rada industrijskih zagađivača, smanjenje ili prekid rada pogona centralnog grijanja sa ložištima na čvrsta goriva), smanjenje obima saobraćaja primjenom par-nepar sistema.
  Odgovorni za primjenu: Federalno ministarstva okoliša i turizma, Kantonalna ministarstva okoliša, Fond za okoliš FBiH, Inspekcije, Kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova,
 • Nabavka i podjela posebnih maski i pročiščivača zraka (sa HEPA filterom) ugroženim kategorijama stanovništva (oboljeli od plućnih ili srčanih oboljenja, trudnice, djeca i stariji),  po prioritetima, koja će biti finansirana sredstavima Fonda za okoliš FBiH.
  Odgovorni za primjenu:  Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Kantonalne vlade, Fond za okoliš FBiH
 • Stroga kontrola postojećih emisija industrijskih zagađivača, uz pooštrenje kaznenih mjera u slučaju nedozvoljenih emisija.
  Odgovorni za primjenu:  Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Kantonalna ministarstva okoliša, Inspekcije

 

Dugoročne mjere

Mjere smanjenja emisija lebdećih čestica u industrijskom sektoru
 • Rigoroznom primjenom postojećih zakona, uz strogu kontrolu izdavanja okolišnih dozvola, je potrebno izvršiti destimulaciju ‘prljave’ proizvodnje postojećih industrijskih postrojenja.
  Odgovorni za primjenu: Ministarstva okoliša i inspekcije
 • Stroga primjena evropskih standarda u okolišnim zakonima i okolišnim dozvolama za nova postrojenja.
  Odgovorni za primjenu: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Kantonalna ministarstva okoliša

 

Mjere smanjenja emisija lebdećih čestica u stambenom sektoru
 • U ovoj oblasti je potrebno primijeniti iskustva niza evropskih gradova (London, Dublin, itd.) koji su uspješno riješili problem zagađenja zraka putem uvođenja Zona kontrolisane dimne emisije, u kojima bi bilo dozvoljeno loženje isključivo certificiranih goriva u certificiranim ložištima, uz rigoroznu kontrolu primjene od strane inpekcija,
  Odgovorni za primjenu: Ministarstva okoliša i inspekcije
 • Zabrana rada toplana na čvrsta goriva u gradovima koji imaju mogućnost snabdijevanja plinom (Sarajevo) ili koja imaju  infrastrukturu daljinskog grijanja (Tuzla, Lukavac),
 • Odgovorni za primjenu: Ministarstva okoliša i inspekcije
 • Subvencije za ugrožene kategorije prilikom nabavke certificiranih peći i goriva,
  Odgovorni za primjenu: Kantonalne vlade,
 • Kontrola prometa opasnog otpada, koji bi mogao biti upotrijebljen za grijanje (automobilske gume itd.) i stroge kazne za prekršioce.
  Odgovorni za primjenu: Ministarstva okoliša i inspekcije

 

Saobraćaj

 

 • Ograničenje prometa vozila u ugroženim gradovima u skladu sa ekološkim normama koje zadovoljavaju njihovi motori putem uvođenja obaveznih naljepnica u boji koje bi se izdavala prilikom registracije motornog vozila, čime bi se u zagađenim mjestima značajno olakšala primjena stalnih ili povremenih ograničenja prometa za vozila koja više zagađuju.
  Odgovorni za primjenu:  Kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova
 • Poboljšanje opsega i kvaliteta javnog gradskog prevoza.
  Odgovorni za primjenu:  Kantonalna ministarstva saobraćaja