You are here

Kvalitet zraka u Goraždu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Goražde - nema podataka - kvar na serveru FHMZ!

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar