You are here

Kvalitet zraka u Goraždu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 21

Dobar

PM10: 10
PM2,5: 5
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 19h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum Indeks kvaliteta zraka Opis
26.03.2023 50
Dobar
24.03.2023 60
Umjereno zagađen
23.03.2023 72
Umjereno zagađen
22.03.2023 79
Umjereno zagađen
21.03.2023 89
Umjereno zagađen
20.03.2023 68
Umjereno zagađen

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar