You are here

Kvalitet zraka u Goraždu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 42

Dobar

PM10: 14
PM2,5: 9
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
29.05.2023 - 04h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datumsort descending Indeks kvaliteta zraka Opis
22.05.2023 50
Dobar
23.05.2023 46
Dobar
24.05.2023 42
Dobar
25.05.2023 38
Dobar
26.05.2023 38
Dobar
27.05.2023 38
Dobar
28.05.2023 29
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar