You are here

Kvalitet zraka u Goraždu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 50

Dobar

PM10: 16
PM2,5: 12
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
29.05.2023 - 02h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum Indeks kvaliteta zrakasort descending Opis
25.05.2023 38
Dobar
26.05.2023 38
Dobar
27.05.2023 38
Dobar
24.05.2023 42
Dobar
23.05.2023 46
Dobar
22.05.2023 50
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar