You are here

Kvalitet zraka u Goraždu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 38

Dobar

PM10: 9
PM2,5: 8
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
03.10.2022 - 05h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum Indeks kvaliteta zrakasort ascending Opis
26.09.2022 106
Nezdrav za osjetljive grupe
27.09.2022 50
Dobar
01.10.2022 46
Dobar
30.09.2022 42
Dobar
29.09.2022 38
Dobar
28.09.2022 33
Dobar
02.10.2022 21
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar