You are here

Kvalitet zraka u Hadžićima

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Hadžići

Indeks kvaliteta zraka: 21

Dobar

PM10: 5
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
24.09.2023 - 06h

Stanica Hadžići - posljednja 24 sata

POSLJEDNJIH 30 DANA

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum PM10 Indeks kvaliteta zraka Opis
23.09.2023 45 111
Nezdrav za osjetljive grupe
22.09.2023 31 85
Umjereno zagađen
21.09.2023 9 33
Dobar
20.09.2023 14 53
Umjereno zagađen

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar