You are here

Kvalitet zraka u Hadžićima

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Hadžići

Indeks kvaliteta zraka: 21

Dobar

PM10: 6
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
24.09.2023 - 05h

Stanica Hadžići - posljednja 24 sata

POSLJEDNJIH 30 DANA

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datumsort descending PM10 Indeks kvaliteta zraka Opis
20.09.2023 14 53
Umjereno zagađen
21.09.2023 9 33
Dobar
22.09.2023 31 85
Umjereno zagađen
23.09.2023 45 111
Nezdrav za osjetljive grupe

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar