You are here

Kvalitet zraka na Ivan Sedlu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Ivan Sedlo

PM10: Monitor u kvaru
08.08.2022 - 20h

Stanica Ivan Sedlo - posljednja 24 sata

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum PM10 Indeks kvaliteta zraka Opis
04.08.2022 13 33
Dobar
03.08.2022 19 46
Dobar
02.08.2022 21 53
Umjereno zagađen
01.08.2022 16 42
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar