You are here

Kvalitet zraka na Ivan Sedlu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Ivan Sedlo

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

PM10: 2
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
27.03.2023 - 18h

Stanica Ivan Sedlo - posljednja 24 sata

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum PM10 Indeks kvaliteta zraka Opis
26.03.2023 10 25
Dobar
24.03.2023 12 29
Dobar
23.03.2023 16 42
Dobar
22.03.2023 20 50
Dobar
21.03.2023 23 55
Umjereno zagađen
20.03.2023 14 33
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar