You are here

Kvalitet zraka u Jajcu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 70

Umjereno zagađen

PM10: 25
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
10.05.2021 - 01h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum Indeks kvaliteta zraka Opis
08.05.2021 50
Dobar
06.05.2021 55
Umjereno zagađen
05.05.2021 53
Umjereno zagađen
03.05.2021 21
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar