You are here

Kvalitet zraka u Jajcu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 42

Dobar

PM10: 10
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
29.05.2023 - 03h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum Indeks kvaliteta zrakasort descending Opis
25.05.2023 33
Dobar
26.05.2023 33
Dobar
27.05.2023 33
Dobar
28.05.2023 33
Dobar
24.05.2023 38
Dobar
22.05.2023 46
Dobar
23.05.2023 46
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar