You are here

Prosječne vrijednosti polutanata u zraku izmjerene jučer

07.08.2022
Grad Stanica PM10 PM25*sort ascending SO2 NO2 Indeks kvaliteta zraka Opis
Sarajevo Ambasada SAD 16 14 # # 55
Umjereno zagađen
Banjaluka Ambasada SAD 8 7 # # 29
Dobar