You are here

Prosječne vrijednosti polutanata u zraku izmjerene jučer

07.08.2022
Grad Stanica PM10 PM25* SO2sort ascending NO2 Indeks kvaliteta zraka Opis
Banjaluka Ambasada SAD 8 7 # # 29
Dobar
Sarajevo Ambasada SAD 16 14 # # 55
Umjereno zagađen