You are here

Prosječne vrijednosti polutanata u zraku izmjerene jučer

18.09.2021
Gradsort descending Stanica PM10 PM25* SO2 NO2 Indeks kvaliteta zraka Opis
Goražde Rasadnik 19 14 # # 55
Umjereno zagađen
Ilijaš Ilijaš 56 50 1 42 137
Nezdrav za osjetljive grupe
Kalesija Kalesija (mobilna) # 11 18 7 46
Dobar
Sarajevo Ambasada SAD 12 11 # # 46
Dobar
Sarajevo Ambasada SAD 12 11 # # 46
Dobar
Sarajevo Bjelave 19 17 # 71 62
Umjereno zagađen
Sarajevo Otoka 50 45 4 62 124
Nezdrav za osjetljive grupe
Sarajevo Vije?nica 57 51 4 68 140
Nezdrav za osjetljive grupe
Tuzla BKC # 7 21 16 29
Dobar
Tuzla Bukinje # 8 21 12 33
Dobar
Tuzla Skver # 11 11 22 46
Dobar
Zenica Radakovo 39 35 94 8 100
Umjereno zagađen
Zenica Centar 43 39 47 22 109
Nezdrav za osjetljive grupe
Zenica vranduk 102 87 63 # 167
Nezdrav
Živinice Živinice # 7 47 16 29
Dobar