You are here

Prosječne vrijednosti polutanata u zraku izmjerene jučer

25.09.2023
Gradsort descending Stanica PM10 PM25* SO2 NO2 Indeks kvaliteta zraka Opis
Banjaluka Ambasada SAD 6 5 # 3 21
Dobar
Bihać Bihać 6 4 6 7 17
Dobar
Hadžići Hadžići 5 4 20 20 17
Dobar
Ilijaš Ilijaš 19 17 3 12 62
Umjereno zagađen
Ivan Sedlo Ivan Sedlo 4 3 # 5 13
Dobar
Jajce Harmani 5 5 # 2 21
Dobar
Kakanj Doboj 12 11 29 11 46
Dobar
Kalesija mobilna 16 14 # # 55
Umjereno zagađen
Livno Livno 5 3 # 3 13
Dobar
Lukavac Lukavac # 10 15 15 42
Dobar
Maglaj Maglaj 8 7 18 # 29
Dobar
Sarajevo Ilidža 8 6 18 23 25
Dobar
Sarajevo Bjelave 11 9 5 29 38
Dobar
Sarajevo Ambasada SAD 24 22 6 7 72
Umjereno zagađen
Sarajevo Otoka 20 18 12 29 64
Umjereno zagađen
Sarajevo Vijećnica 17 16 3 24 60
Umjereno zagađen
Tešanj Tešanj 6 6 3 1 25
Dobar
Travnik Travnik 4 3 5 7 13
Dobar
Tuzla BKC # 3 # # 13
Dobar
Tuzla Skver # 13 11 18 53
Umjereno zagađen
Visoko Visoko 9 8 16 # 33
Dobar
Vogošća Vogošća 12 8 8 20 33
Dobar
Zenica Tetovo 18 13 30 5 53
Umjereno zagađen
Zenica Brist 17 15 11 # 57
Umjereno zagađen
Zenica Radakovo 21 19 14 14 66
Umjereno zagađen
Zenica Centar 22 20 4 11 68
Umjereno zagađen