You are here

Kvalitet zraka u Mostaru

NAJNOVIJE INFORMACIJE O KVALITETU ZRAKA

Mostar

Indeks kvaliteta zraka: 0

PM2,5: 0
29.05.2023 - 03h

STANICA MOSTAR - POSLJEDNJA 24 SATA

KVALITET ZRAKA ZADNJIH 7 DANA

Datumsort ascending PM10 PM2,5 Indeks kvaliteta zraka Opis

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagańĎen
0-50
Dobar