You are here

Pregled kvaliteta zraka po gradovima

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 151

Nezdrav

01.08.2021 - 01h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 72

Umjereno zagađen

01.08.2021 - 01h

Visoko

Indeks kvaliteta zraka: 89

Umjereno zagađen

01.08.2021 - 01h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 72

Umjereno zagađen

01.08.2021 - 00h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 42

Dobar

01.08.2021 - 00h

Nema podataka!

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 156

Nezdrav

1627772400

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 0

17.06.2021 - 14h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 83

Umjereno zagađen

01.08.2021 - 01h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 0

01.08.2021 - 01h

Živinice

Kvar na stanici!

Brod

Nema podataka!

Ugljevik

Nema podataka!

Gračanica

Indeks kvaliteta zraka: 46

Dobar

01.08.2021 - 00h