You are here

Pregled kvaliteta zraka po gradovima

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 46

Dobar

27.03.2023 - 17h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 116

Nezdrav za osjetljive grupe

27.03.2023 - 17h

Visoko

Indeks kvaliteta zraka: 13

Dobar

27.03.2023 - 16h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 33

Dobar

27.03.2023 - 17h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 21

Dobar

27.03.2023 - 17h

Nema podataka!

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 77

Umjereno zagađen

27.03.2023 - 17h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 25

Dobar

27.03.2023 - 17h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 21

Dobar

27.03.2023 - 17h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 46

Dobar

27.03.2023 - 17h

Živinice

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 25

Dobar

27.03.2023 - 17h
Brod

Nema podataka!

Ugljevik

Nema podataka!

Srebrenik

Indeks kvaliteta zraka: PM2,5 monitor u kvaru.

27.03.2023 - 17h