You are here

Pregled kvaliteta zraka po gradovima

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 83

Umjereno zagađen

30.11.2020 - 01h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 83

Umjereno zagađen

30.11.2020 - 01h

Visoko

Indeks kvaliteta zraka: 77

Umjereno zagađen

30.11.2020 - 01h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 208

Vrlo nezdrav

30.11.2020 - 01h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 166

Nezdrav

30.11.2020 - 01h

Nema podataka!

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 158

Nezdrav

30.11.2020 - 01h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 74

Umjereno zagađen

30.11.2020 - 01h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 91

Umjereno zagađen

30.11.2020 - 01h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 0

30.11.2020 - 01h

Živinice

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 173

Nezdrav

30.11.2020 - 01h
Brod

Nema podataka!

Ugljevik

Nema podataka!

Gračanica

Indeks kvaliteta zraka: PM2,5 monitor u kvaru.

30.11.2020 - 01h