You are here

Pregled kvaliteta zraka po gradovima

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 137

Nezdrav za osjetljive grupe

28.02.2021 - 21h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 132

Nezdrav za osjetljive grupe

28.02.2021 - 21h

Visoko

Indeks kvaliteta zraka: 132

Nezdrav za osjetljive grupe

28.02.2021 - 21h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 191

Nezdrav

28.02.2021 - 21h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 151

Nezdrav

28.02.2021 - 21h

Nema podataka!

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 156

Nezdrav

28.02.2021 - 21h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 74

Umjereno zagađen

28.02.2021 - 21h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 147

Nezdrav za osjetljive grupe

25.02.2021 - 14h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 77

Umjereno zagađen

28.02.2021 - 21h

Živinice

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 167

Nezdrav

28.02.2021 - 21h
Brod

Nema podataka!

Ugljevik

Nema podataka!

Gračanica

Indeks kvaliteta zraka: 156

Nezdrav

28.02.2021 - 21h