You are here

Pregled kvaliteta zraka po gradovima

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 77

Umjereno zagađen

10.05.2021 - 02h

Ilijaš

Indeks kvaliteta zraka: 91

Umjereno zagađen

10.05.2021 - 01h

Visoko

Indeks kvaliteta zraka: 96

Umjereno zagađen

10.05.2021 - 01h

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka: 83

Umjereno zagađen

10.05.2021 - 02h

Lukavac

Indeks kvaliteta zraka: 62

Umjereno zagađen

10.05.2021 - 02h

Nema podataka!

Zenica

Indeks kvaliteta zraka: 101

Nezdrav za osjetljive grupe

10.05.2021 - 01h

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 70

Umjereno zagađen

10.05.2021 - 01h

Goražde

Indeks kvaliteta zraka: 50

Dobar

11.04.2021 - 07h

Kakanj

Indeks kvaliteta zraka: 64

Umjereno zagađen

10.05.2021 - 01h

Živinice

Živinice

Indeks kvaliteta zraka: 55

Umjereno zagađen

10.05.2021 - 02h
Brod

Nema podataka!

Ugljevik

Nema podataka!

Gračanica

Indeks kvaliteta zraka: 91

Umjereno zagađen

10.05.2021 - 02h