Kvalitet zraka u Sarajevu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

12 oC
2m/s I 93%

Sarajevo

Indeks kvaliteta zraka: 51

Umjereno zagađen

PM2.5: 14
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
29.05.2023 - 03h

Ambasada SAD

Posljednjih 30 dana

Trenutni kvalitet zraka u Sarajevu

Mjerne stanice

Mjerna stanica PM10 PM2.5 SO2 Indeks kvaliteta zraka Opis
Ambasada SAD 10 44
Dobar

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datumsort descending PM2,5 Indeks Opis
22.05.23 11 46
Dobar
23.05.23 12 50
Dobar
24.05.23 13 53
Umjereno zagađen
25.05.23 17 62
Umjereno zagađen
26.05.23 12 50
Dobar
27.05.23 10 42
Dobar
28.05.23 10 42
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar