Kvalitet zraka u Kalesiji

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Gračanica

Indeks kvaliteta zraka: 8

Dobar

PM2,5: 3
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
24.02.2024 - 00h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar