Kvalitet zraka u Tuzli

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

7 oC
0m/s 97%

Tuzla

Indeks kvaliteta zraka (PM2.5): 68

Umjereno zagađen

PM2,5: 14
Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka.
Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.
10.05.2021 - 03h

Trenutni kvalitet zraka u Tuzli

Mjerne stanice

Mjerna stanica PM2.5 SO2 Indeks kvaliteta zraka Opis
BKC 14 49 68
Umjereno zagađen
Bukinje 3 32 17
Dobar
Skver 11 0 53
Umjereno zagađen

Kvalitet zraka u Tuzli zadnjih 7 dana

Datum Indeks kvaliteta zraka PM2,5 Opis
09.05.2021 46 11
Dobar
08.05.2021 50 12
Dobar
07.05.2021 55 14
Umjereno zagađen
06.05.2021 33 8
Dobar
05.05.2021 50 12
Dobar
04.05.2021 55 14
Umjereno zagađen
03.05.2021 46 11
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar