You are here

Kvalitet zraka u Tešnju

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Tešanj

Indeks kvaliteta zraka: 13

Dobar

PM10: 3
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
24.02.2024 - 01h

Stanica Tešanj - posljednja 24 sata

POSLJEDNJIH 30 DANA

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datum PM10 Indeks kvaliteta zraka Opis
22.02.2024 13 50
Dobar
21.02.2024 24 72
Umjereno zagađen
20.02.2024 28 79
Umjereno zagađen
19.02.2024 37 96
Umjereno zagađen
18.02.2024 33 89
Umjereno zagađen
17.02.2024 45 114
Nezdrav za osjetljive grupe

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar