You are here

Kvalitet zraka u Jajcu

Najnovije informacije o kvalitetu zraka

Jajce

Indeks kvaliteta zraka: 4

Dobar

PM10: 1
Upozorenje: Kvalitet zraka zadovoljavajući.
15.10.2019 - 21h

Kvalitet zraka zadnjih 7 dana

Datumsort descending Indeks kvaliteta zraka Opis
08.10.2019 13
Dobar
09.10.2019 17
Dobar
10.10.2019 21
Dobar
11.10.2019 13
Dobar
12.10.2019 17
Dobar
14.10.2019 17
Dobar

Indeks kvaliteta zraka

Vrijednost Indeksa u rasponu ... Kvalitet zraka je ...
300+
Opasan
201-300
Vrlo nezdrav
151-200
Nezdrav
101-150
Nezdrav za osjetljive grupe
51-100
Umjereno zagađen
0-50
Dobar