Pitanja i odgovori

Privacy Policy

Privacy Policy

Last updated: April 05, 2024

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

Kako se ponašati kada je zrak „OPASNO” zagađen?*

  • Ko se ne treba izlagati zagađenju pri opasnoj koncentraciji lebdećih čestica?
  • Kako da znam da zagađenje lebdećim česticama utiče i na mene?
  • Šta je moguće učiniti da se smanji izlaganje zraku kad su nivoi zagađenosti lebdećim česticama izuzetno visoki?
  • Kako znati da se situacija popravila?

Preveli smo i prilagodili upute Američke agencije za zaštitu okoliša.