Pitanja i odgovori

Kako se ponašati kada je zrak „OPASNO” zagađen?*

  • Ko se ne treba izlagati zagađenju pri opasnoj koncentraciji lebdećih čestica?
  • Kako da znam da zagađenje lebdećim česticama utiče i na mene?
  • Šta je moguće učiniti da se smanji izlaganje zraku kad su nivoi zagađenosti lebdećim česticama izuzetno visoki?
  • Kako znati da se situacija popravila?

Preveli smo i prilagodili upute Američke agencije za zaštitu okoliša.